Debata: Rola biznesu i polskiej nauki w rozwoju sztucznej inteligencji

12 grudnia 2022

Fundacja Innovatorium przeprowadziła 5 grudnia 2022 r. debatę pt. Rola biznesu i polskiej nauki w rozwoju sztucznej inteligencji.

Udział w debacie wzięli:

  • prof. Akademii Leona Koźmińskiego Aleksandra Przegalińska dr hab., Zakład Zarządzania w Społeczeństwach Sieciowych i Cyfrowych
  • dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Lider Podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w KPRM
  • prof. UW dr hab. inż. Wiesław Cetera, Katedra Technologii Informacyjnych
  • dr Waldemar Kozioł, Katedra Gospodarki Narodowej, Pracownia Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Zarządzania UW
  • dr Krzysztof Rychlicki-Kicior, CEO Makimo sp., dziekan Studiów Informatycznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Debata prowadził Paweł Nowacki, przewodniczący Rady Fundacji Innovatorium.eu.

innovatorium.eu