Akcelerator dla startupów akademickich z obszaru DATA/AI

29 marca 2022

Sztuczna inteligencja (AI) jest jednym z największych przełomów technologicznych w dziejach świata, co ma bardzo doniosłe konsekwencje gospodarcze i społeczne, a w rezultacie geopolityczne.

AI to tzw. General Purpose Technology – technologia o szerokim zasięgu wykorzystania w gospodarce. Do technologii tego rodzaju zaliczamy silnik parowy i elektryczność. 

Sztuczna inteligencja pozwoli na zwiększenie produktywności na skalę niespotykaną od Rewolucji Przemysłowej. Wg prognoz PricewaterhouseCoopers zastosowanie AI zwiększy światowy produkt krajowy brutto o 15,7 bln dolarów do 2030 r. Blisko połowa tego wzrostu będzie przejęta przez Chiny (7 mln dolarów) a 3,7 bln dolarów przez USA.

Inwestycje funduszy VC w 2020 r. w firmy obszaru AI wyniosły 75 mld dolarów (Venture Capital Inivestmens In Artificial Intelligence, OECD 2021) i były jednym z najważniejszych kierunków inwestycji.

Według twórców rządowej strategii „Polityka rozwoju AI w Polsce” rozwój sztucznej inteligencji zwiększy dynamikę PKB o nawet 2,65 pp w każdym roku. Do 2030 r. AI pozwoli zautomatyzować ok 49 proc. czasu pracy w Polsce, generując jednocześnie lepiej płatne miejsca pracy w kluczowych sektorach.

Fundacja Innovatorium zamierza uczestniczyć w procesie tworzenia ekosystemu polskiej innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju startupów specjalizujących się w obszarze Data/ Artificial Intelligence. Projektem wpisującym się w strategie działania Fundacji jest akcelerator SciBiz dedykowanym dla startupów o charakterze naukowym tworzonym przez akademików, w tym spin-offy uczelniane.  

W ramach 6 miesięcznego projektu akceleracyjnego startupy uzyskują szerokie formy wsparcia. Najważniejszym elementem programu będzie zwiększenie wiedzy potrzebnej do rozwoju i internacjonalizacji biznesu. Polska dysponuje wysoko wykwalifikowanymi kadrami z obszaru informatyki bazujące na dobrym przygotowaniu matematycznym w polskiej edukacji. Wiedza o zarządzaniu, która jest niezbędna do zamienienia potencjału polskich zasobów ludzkich w globalny sukces finansowy jest na poziomie niewystarczającym co jest jedną z głównych przyczyn braku globalnych sukcesów polskich startupów.

W trakcie programu akceleracyjnego zespoły będą pracować nad rozwojem własnego konceptu przy wsparciu mentorów – doświadczonych przedsiębiorców. Program zakończy się wydarzeniem Demo Day, podczas którego zespoły będą prezentować produkty (koncepcje produktów) lub rozwiązań w obecności funduszy inwestycyjnych, mentorów i wybranych przedstawicieli biznesu reprezentującego potencjalnych klientów lub partnerów. 

Zespoły będą wybrane w otwartym konkursie ogłoszonym w środowisku akademickim. Zgłaszane projekty będą ocenione przez mentorów zaangażowanych do akceleratora.

Harmonogram przedsięwzięcia wymaga 6 miesięcy przygotowań, promocji oraz rekrutacji zespołów oraz 6 miesięcy realizacji projektu zakończonego wydarzeniem Demo Day.

Zgłoś swój projekt/zespół pod tym linkiem

innovatorium.eu