ŁĄCZYMY INNOWACJE Z BIZNESEM

Akcelerator dla startupów akademickich z obszaru DATA/AI

Sztuczna inteligencja (AI) jest jednym z największych przełomów technologicznych w dziejach świata, co ma bardzo doniosłe konsekwencje gospodarcze i społeczne, a w rezultacie geopolityczne.

Innovatorium – dlaczego butelkomaty?

Jak twierdzą światowi analitycy finansowi pierwszy bilioner dolarowy zbuduje swój majątek na gospodarce śmieciami ☺ Więc nie może nas nie być w tej, jakże interesującej, dziedzinie.

Debata: Rola biznesu i polskiej nauki w rozwoju sztucznej inteligencji

Fundacja Innovatorium przeprowadziła 5 grudnia 2022 r. debatę pt. Rola biznesu i polskiej nauki w rozwoju sztucznej inteligencji. Udział w debacie wzięli: prof. Akademii Leona Koźmińskiego Aleksandra Przegalińska dr hab., Zakład Zarządzania w Społeczeństwach Sieciowych i Cyfrowych dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Lider Podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń […]

O nas:

Jesteśmy think tankiem skoncentrowanym na innowacyjności, rozwoju technologii i nowych mediach. Prowadzimy badania i analizy w ważnych obszarach dla rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki takich jak rozwój startupów, fundusze Venture Capital, współpraca nauki z biznesem,
transformacja cyfrowa i zarządzanie innowacją. Dostarczamy wiedzę poprzez raporty i publikacje oraz uczestniczymy w debacie publicznej poprzez organizację wydarzeń oraz współpracę z mediami.

Co robimy:Polski ekosystem innowacyjności jest projektem badawczym mającym na celu analizę potencjału polskich startupów oraz funduszy venture capital ze szczególnym uwzględnieniem:
- Planów ekspansji rynkowej (skala aspiracji założycieli mierzona docelową wielkością przychodów oraz umiędzynarodowieniem biznesu)
- Modele monetyzacji (wybory strategiczne związane z źródłami przychodów oraz organizacja zarządzania przychodem)
- Własności intelektualnej, w tym patentów
- Wyceny startupów na podstawie cen transakcyjnych akcji w rundach inwestycyjnych

Kontakt:

innovatorium.eu